Her kan du søke etter hvilke NNH-terapeuter og terapitilbud du finner i ditt nærområde

  • Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling
  • NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet.
  • Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring.
  • NNH er en av de største naturmedisinske organisasjoner i Norge.
  • NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen.
  • NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) opprettet av helsemyndighetene.
  • NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene.
  • NNH har definerte fagkrav og arbeider aktivt med å lage detaljerte fagretningslinjer innen de naturmedisinske fagene.

Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20 

    Se etter vår logo. Den står for KVALITET!
  
 

RSS FEED