Akupunktur


Akupunktur er en av de eldste medisinske terapiformer vi kjenner til i dag. De tidligste nedtegnelsene til akupunktur kommer fra klassisk kinesisk medisin og kan dateres flere tusen år tilbake i tid. Antikkens leger i det gamle Kina studerte universets og naturens lover. De så på mennesket som en integrert del av naturen, underlagt de samme lovene som alt annet levende.HVA KAN JEG VENTE MEG I BEHANDLINGSSITUASJONEN?
Første gang hos en akupunktør vil det bli utført journalføring av symptomer og smertetilstander. Noen akupunktører utfører trykk av spesielle punkter eller soner på kroppen for å klargjøre tilstanden nærmere. Inspeksjon av farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden kan også bli gjort. Dessuten foretar de fleste akupunktører puls- og tungediagnostikk for å presisere symptombildet. All eksaminasjon har som formål å kartlegge yin yang-balansen og qi-tilstanden i organer og meridianer.

Behandlingen foregår ved at små tynne nåler føres inn i akupunkturpunktene i huden på kroppens overflate. Sterile engangsnåler er påbudt. Noen akupunktører manipulerer nålene, andre gjør det i mindre grad eller ikke i det hele tatt, og lar nålene sitte i fra 25-40 minutter med pasienten liggende på en benk. Tilleggsbehandling med andre former for påvirkning som nevnt ovenfor skjer ved behov.

Tradisjonelt har akupunktur vært brukt i Kina som terapiform med daglig behandling i 1-2 uker, eller lenger. For travle mennesker vil det være mer praktisk med ukentlige behandlinger over en periode. Akutte problemer kan avhjelpes med 1-4 behandlinger, kroniske problemer krever ofte 8-12 behandlinger eller flere. Visse sykdommer eller medisinbruk krever konsultasjon eller oppfølging hos lege. Vi viser i denne sammenheng også til NNHs etiske regelverk med hensyn til pasienthåndtering og informasjonsplikt.
 
For nærmere informasjon om akupunktur, se nnh.no
  
 

RSS FEED